Предпазните маски и какво е нужно да знаем за тях

Предпазните маски и какво е нужно да знаем за тях

За мерките, които предприемаме, за да се предпазим от COVID-19 и опасностите, които крият те.

 

Наредба за безплатно работно и униформено облекло

Наредба за безплатно работно и униформено облекло

 Моля, имайте предвид, че информацията в този документ е от 1990г. и е възможно информацията в него да е остаряла/невярна.Разгледайте нашите работни облекла, обувки и лични предпазни средства. Държавен вестник брой: 38Година: 1990Орган на издаване: МСДата на обнародване:11 Май 1990 Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Предприятията - производители на работно и униформено облекло: 1. организират производството на работни и униформени облекла по утвърдената им номенклатура; 2. разработват и издават каталожни, проспектни и други информационни материали за работното и униформеното облекло; 3. внедряват съвременна техника и технология в производството на работно и униформено облекло; 4. произвеждат работно и униформено облекло на...

Наредба No 3 на Министерството на Труда и Социалната политика

Наредба No 3 на Министерството на Труда и Социалната политика

Министерство на Труда и Социалната политика Министерство на Здравеопазването НАРЕДБА No 3от 19 април 2001 г.за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място(обн.,ДВ,бр.46 от 15 май 2001 г.) Раздел IОбщи положения Чл.1. С тази наредба се определят минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства при работа.Чл.2. Тази наредба се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност съгласно чл.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.Чл.3. (1) Наредбата не се прилага за:1. облекло, което...

Използваме бисквитки, за да осигурим по-добро преживяване в нашия електронен магазин. За да разберете повече относно как управляваме вашите данни, то се запознайте с нашата Политика за бисквитки

Pre-loader